Xây dựng... Dự án bất động sản thương mại
Trung tâm Thể thao Tịnh Thi Trung tâm Thể thao Tịnh Thi
Dự án Thể thao Trung tâm Thể thao Hoa chính Trung tâm quảng trường năm ngoái ở Văn phòng Thành Long Gian...
Thượng Hải Hòa Bình Thượng Hải Hòa Bình
Khu nhà xây dựng phía bắc của khách sạn Hòa bình được xây dựng trong nhiều năm.Đó là khách sạn đ...
Sheraton ChangChâu Wujin Hotel Sheraton ChangChâu Wujin Hotel
Hilton Chang Châu nằm ngay giữa khu vực Võ Sĩ với một lịch sử dài ở Chương Châu, với 299, những phòng ...
Tòa nhà Điện Hình Huệ Châu Tòa nhà Điện Hình Huệ Châu
Từ bây giờ, công ty xây dựng điện lực mạnh Từ Giang Đông, Giang Đông, Giang Nam, Giang Nam, Giang Nam, Gi...
Tải về nhà mới