Chính sách cá nhân

Chính sách cá nhân

Chính sách bảo mật này được soạn ra để phục vụ tốt hơn cho những người đang quan tâm đến cách sử dụng "Thông tin Nhận diện cá nhân" của họ (PII) trên mạng.PII, như được mô tả trong luật riêng tư Mỹ và an ninh thông tin, là thông tin có thể dùng riêng hay với các thông tin khác để xác định, liên lạc hay xác định vị trí của một người, hay để xác định một cá nhân trong ngữ cảnh này.Hãy đọc cẩn thận chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi sưu tập, sử dụng, bảo vệ hay xử lý thông tin cá nhân được truy cập theo ý website của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân gì từ những người thăm blog, trang web hay ứng dụng của chúng tôi?
Bạn có thể nhập tên, địa chỉ email, địa chỉ mail, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng hay các chi tiết khác để giúp bạn có kinh nghiệm.

Khi nào chúng ta thu thập thông tin?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn nhập thông tin trên trang của chúng tôi trong khi đặt chỗ.

Chúng tôi dùng thông tin của anh thế nào?
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu được từ bạn khi bạn đăng ký, thực hiện mua, đăng ký bản tin của chúng tôi, đáp ứng cuộc khảo sát hay giao tiếp, lướt trên trang web, hoặc sử dụng vài tính năng khác trong khi đặt phòng để nhanh chóng xử lý giao dịch của bạn.

Làm thế nào để bảo vệ thông tin?
Trang web của chúng tôi được quét một cách thường xuyên để tìm các lỗ hổng an ninh và lỗ hổng được biết để các bạn có thể đến nơi an to àn nhất có thể.Chúng tôi dùng máy quét MalWare.Những thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ trong mạng lưới an ninh và chỉ có một số người có quyền truy cập đặc biệt với hệ thống đó, và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.Thêm vào đó, mọi thông tin nhạy cảm/ tín dụng bạn cung cấp được mật mã qua công nghệ SSL bảo mật.Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau khi người dùng đặt lệnh đi vào, gửi hay xâm nhập thông tin của họ để bảo vệ sự an to àn của thông tin cá nhân.Vì tiện lợi, chúng tôi có thể lưu thông tin thẻ tín dụng của bạn lâu hơn ba mươi ngày để đẩy nhanh các mệnh lệnh tương lai, và tự động quá trình hóa đơn.

Chúng ta có dùng "bánh quy"?
Chúng tôi không dùng cookie để theo dõi.Bạn có thể chọn để máy tính cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả các cookie.Anh làm việc này qua thiết lập trình duyệt.Vì trình duyệt hơi khác một chút, hãy xem trình đơn Trợ giúp của trình duyệt Mạng để tìm hiểu cách s ửa đổi đúng cách.Nếu bạn tắt các cookie, một số tính năng sẽ bị tắt.làm cho cơ sở của bạn có hiệu quả hơn và có thể không hoạt động đúng cách.Tuy nhiên, anh vẫn có thể ra lệnh.

Thông tin về người khác
Chúng tôi không bán, trao đổi hay chuyển thông tin khác cho bên ngoài. Trừ khi chúng tôi cung cấp thông báo trước cho người dùng.Việc này không bao gồm website nơi đối tác và những người khác hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành trang web, kinh doanh của chúng tôi, hay phục vụ người dùng, miễn là những người đó đồng ý giữ bí mật thông tin này.Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi nó được đưa ra thích hợp để tuân theo luật pháp, áp dụng các chính s ách của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hay sự an to àn của chúng tôi.Tuy nhiên, thông tin du khách không thể nhận dạng cá nhân có thể cung cấp cho những người khác để quảng cáo, quảng cáo hay làm việc khác.

Liên kết
Thỉnh thoảng, tùy ý chúng tôi, chúng tôi có thể thêm hoặc cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ của người khác trên website.Những nơi đó có các chính sách riêng biệt và độc lập về riêng tư.Chúng tôi không có trách nhiệm hay trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các địa điểm liên kết này.Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ sự to àn vẹn của trang web và đón nhận bất kỳ phản hồi nào về các trang web này.

GoogleQuery
Những yêu cầu quảng cáo của GoogleQuery có thể được tóm tắt bằng những nguyên tắc quảng cáo của GoogleQuery.Chúng được tạo ra để cung cấp một kinh nghiệm tích cực cho người dùng.Chúng tôi chưa cho GoogleQuery AdSence vào trang web của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể làm điều đó trong tương lai.

Luật bảo vệ cá nhân trực tuyến California
CalOPPA là luật đầu tiên của quốc gia yêu cầu các trang web thương mại và dịch vụ trực tuyến đăng một chính sách bảo mật.Bên ngoài California, phạm vi pháp luật có nhiều điều kiện đòi hỏi bất cứ cá nhân hay công ty nào ở Mỹ (và có thể là cả thế giới) điều hành các trang web thu thập thông tin được nhận dạng cá nhân từ người tiêu chí California để đăng một chính xác những thông tin đang được thu thập và những cá nhân đóhay những công ty mà nó đang được chia sẻ.

Theo CalOPPA, chúng tôi đồng ý:
Người dùng có thể ẩn danh đến trang web.Một khi chính sách bảo mật được tạo ra, chúng tôi sẽ thêm một liên kết với nó trên trang chủ hoặc tối thiểu, trên trang đầu tiên quan trọng sau khi nhập vào trang web của chúng tôi.Liên kết đối tượng cá nhân của chúng tôi bao gồm từ'Sự riêng tư'và có thể dễ dàng tìm thấy trên trang đã xác định trên.Bạn sẽ được thông báo nếu có thay đổi Chính sách bảo mật:
Độ cao:
Có thể thay đổi thông tin cá nhân:
826; Khi gọi chúng ta

Sao công trường của chúng tôi điều khiển được Tín hiệu Do-Theo?
Chúng tôi vinh danh tín hiệu Do not track và Do not track, plant cookie, hoặc dùng quảng cáo khi trình duyệt Do not track (DNS) đã vào vị trí.

Liệu trang web này có cho phép theo dõi hành vi?
Quan trọng cũng là chúng tôi không cho phép theo dõi hành vi của người khác.

Bản luật bảo vệ cá nhân mạng trẻ em
Khi có liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới độ tuổi mười ba tuổi, luật bảo vệ cá nhân mạng trẻ em (chất) đặt quyền kiểm soát phụ huynh.Liên bang Trade Commission, dịch vụ bảo vệ tiêu diệt của Mỹ, vẫn đang thực hiện Điều luật của OPA, soạn thảo cho biết những gì mà người vận hành các website và dịch vụ trực tuyến phải làm để bảo vệ tính mạng cho trẻ em.Chúng tôi không bán cho trẻ em dưới độ tuổi mười ba tuổi.

Công bằng thông tin
Đạo luật công bằng thông tin là nguyên tắc đóng vai trò chủ chốt của luật bảo mật trong Hoa Kỳ và những khái niệm trong đó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển luật bảo vệ dữ liệu trên toàn cầu.Sự hiểu biết về các nguyên tắc hành pháp thông tin công bằng và cách họ nên thực hiện là rất quan trọng để tuân theo các luật bảo vệ sự riêng tư khác nhau bảo vệ thông tin cá nhân.

Để phù hợp với các nghi thức công bằng về thông tin chúng tôi sẽ có hành động đáp ứng đầy đủ nếu có lỗ hổng dữ liệu:
Chúng tôi sẽ thông báo qua email:
trong vòng bảy ngày kinh doanh.
Chúng tôi cũng đồng ý với Công lý Hủy diệt cá nhân, yêu cầu những cá nhân có quyền thực thi pháp luật chống lại người thu thập dữ liệu và người xử lý những kẻ không tuân thủ pháp luật.Nguyên tắc này không chỉ đòi hỏi cá nhân có quyền có thể thi hành đối với người dùng dữ liệu, mà còn đòi hỏi cá nhân phải nhờ tòa án hay cơ quan chính phủ để điều tra và/hoặc khởi tố sự không tuân thủ pháp luật của người xử lý dữ liệu.

âm thanh
Có một luật lệ đặt ra các quy định về email thương mại, yêu cầu các thông điệp thương mại, cho người nhận quyền không gửi email cho họ, và xác định các hình phạt nặng nề cho các vụ vi phạm.

Chúng tôi thu thập địa chỉ email của bạn để có:
Gởi thông tin, trả lời các yêu cầu hay câu hỏi
826; lệnh xử lý và gửi thông tin và cập nhật liên quan tới mệnh lệnh.
826; chợ vào danh sách mail của chúng ta hoặc tiếp tục gửi email cho khách hàng sau khi giao dịch gốc xảy ra.

Chúng tôi đồng ý làm theo yêu cầu của THÔ-HWANDA:
chưa sử dụng các đối tượng sai hay sai lầm hay địa chỉ email.
826; xác định thông điệp là quảng cáo theo một cách hợp lý.
826; bao gồm địa chỉ vật lý của cơ sở kinh doanh hay website.
826; theo dõi dịch vụ tiếp thị thư của người thứ ba để thực hiện, nếu dùng.
Độ khẩn trương yêu cầu thoát/ hủy nhận dạng thật nhanh.
826; Cho phép người dùng ngừng ghi chú bằng cách dùng liên kết ở cuối mỗi email.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy bỏ khả năng nhận email tương lai, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại:
Hãy theo hướng dẫn ở cuối mỗi email, và chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa các bạn khỏi mọi thư từ.

Liên lạc
Nếu có câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, xin hãy liên lạc với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.
Name
Caoan Road 39997 35;, Giả Quận, Thượng Hải, Trung Quốc
thông tin
0086-21-3959727
Tải về nhà mới