Giá trị hoà khí biểu tượng

Giá trị hoà khí biểu tượng

Giá trị hoà khí biểu tượng

Thông tin cơ bản of Giá trị hoà khí biểu tượng

Cái van này cần thiết để duy trì dòng chảy của các ống hay thiết bị kết bất cứ lúc nào trong phạm vi áp suất khác nhau.Khi áp suất của hệ thống thay đổi, van sẽ tự động di chuyển lên xuống để thay đổi lỗ, giữ cho ống dẫn không đổi.
Giá trị hoà khí biểu tượng

Đặc: of Giá trị hoà khí biểu tượng

L.Không cần năng lượng bên ngoài để điều chỉnh dòng chảy tự động.
Hai.Chỉnh tự động thiết bị hay dòng chảy ống theo yêu cầu.
Ba.Không cần phải công bố gỡ lỗi trước khi hệ thống chạy;
Bốn.Giữ đường ống không đổi.
Giá trị hoà khí biểu tượng

nguyên of Giá trị hoà khí biểu tượng

Khi khoảng cách điều khiển sự khác biệt áp suất ở trên, van khí được nén hoàn toàn, và vùng chảy ngang chỉ là một kênh thiết kế tối thiểu và tốc độ chảy thay đổi với sự khác biệt áp suất.Khi sự khác biệt áp suất nằm trong phạm vi điều khiển, van khí chuyển động với sự khác biệt áp suất, thay đổi vùng chảy và giữ dòng chảy ở giá trị thiết lập.Dưới vùng điều khiển khác nhau áp suất, van được mở rộng hoàn to àn để tiết lộ vùng quá tải tối đa và tốc độ chảy thay đổi với sự khác biệt áp suất.
Giá trị hoà khí biểu tượng

Cài đặt và ủy thác of Giá trị hoà khí biểu tượng

Cái van này thường được dùng để điều chỉnh dòng chảy và cân bằng thủy lực.Nó không thể được dùng làm van tắt vì có một lượng rò rỉ nhất định khi nó đóng.Để được sử dụng đặc biệt, hãy liên lạc với nhóm Zlết.

Part

Material

Standard

Body

CuZn39Pb1 / C37000

EN12167/ASTM B135

Bonnet

CuZn39Pb1 / C37000

EN12167/ASTM B135

Trim

CuZn39Pb1 / C37000

EN12167/ASTM B135

Measuring Port

CuZn39Pb1 / C37000

EN12167/ASTM B135

O-Ring

EPDM / NBR

ISO 4633

Handwheel

Nylon

ISO 4633

For the materials options not listed, consult factory.

ZECO manufactures valves in more than 50 different alloys.

Phạm vi sản phẩm.và tiêu chuẩn of Giá trị hoà khí biểu tượng

Kích cỡ: 3/4"~2
Đánh giá áp suất: 10thanh
Mặt đối mặt với chiều ngang: mô mô mô mô mô mô mô năm năm, ASME B 16.10
Vòng cuối tiêu: BS 21
Kiểm tra và kiểm tra: Page size

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Các trường hợp sản phẩm liên quan
Name=Kate ProjectmanagerComment

Name=Kate ProjectmanagerComment

Xi'an metro is the urban rail Transport system of Xi'an, Shaanxin province, China.The first line opened for thử Man Ope...
Công ty nước Phật Sơn

Công ty nước Phật Sơn

Phật Sơn Thủy Công ty được thành lập ở số 1966, chuyên về cung cấp nước, hóa chất thải, bảo vệ môi...
Công ty Nước Phúc

Công ty Nước Phúc

Công ty nước Phúc Châu có sáu nhà máy nước hoạt động, với một khả năng tối đa 1.32 triệu triệu mé...
Tin tức liên quan
Tải về nhà mới