Bộ phận dẫn đường

Bộ phận dẫn đường

Bộ định ly đấtvà ống chặn xy-sơ-xy được thiết kế để ngăn những chất bẩn vào bộ phận ống đã xác định.Đối chiếu với ba loại sản phẩm này, chúng ta có thể phân tích từ các điểm sau:Nhiều nhà s ản xuất có xu hướng bỏ qua điểm này và thúc đẩy khả năng của sản phẩm để thúc đẩy thực tế của nó.Tuy nhiên, nếu độ kháng cự của dòng chảy không đáp ứng được yêu cầu, và sẽ có những tạp chất trong giai đoạn sau, độ kháng cự dòng chảy sẽ lớn hơn và lớn hơn, đặc biệt ảnh hưởng tới tiêu thụ năng lượng, vì vậy lợi nhuận không đáng để mất.

Bộ phân loại đường dẫn


  • Tiểu thuyết van lọc ZCO được phân loại thành hai loại: Bộ lọc Y và bộ lọc bẩn, bộ lọc y có thể được dùng để lọc các chất bên trên microns 300, và bộ tách đất có thể được dùng để...

  • Vấn đề của nước nhiễm độc do hậu quả gây ra đang phát triển, và những nguy cơ sức khỏe do nước nhiễm trùng gây ra cũng đáng lo ngại cho kỹ sư và nhà cung cấp thiết bị nước.Vấn đề phải nổ phía sau...Hệ thống thử nghiệm của Zlết s ản phẩm được thử nghiệm bởi trung tâm thử nghiệm bên thứ ba ở Trung Quốc để đạt được trạng thái sản phẩm tốt nhất và giảm chi phí hoạt động hàng ngày của khách hàng; thứ hai, chất lượng lõi bộ lọc.Nếu dùng tạm thời gian dài, các vật liệu lõi bộ lọc sẽ có một cuộc sống dài, nó có thể ngăn chặn việc thay thế thường xuyên và có nguy cơ bị ô nhiễm thứ hai do bị mòn lõi bộ lọc. Thứ ba, khả năng lọc.

Đây cũng là một điểm sẽ được chú ý.Theo tình trạng làm việc của khách hàng, Zlết có thể tự chỉnh một bộ lọc đặc biệt để đạt hiệu ứng s ử dụng; thứ tư, chức năng xả.Ở thị trường, chức năng thải ống thoát nước thường bị bỏ quên, và một số nhà sản xuất có thể chỉ cân nhắc phần bộ lọc trong khi mất phần thời gian cho phép.Quá nhiều bất ngờ khó đoán, ngoài chi phí con người, nếu cần phải lau chùi.Do đó, các sản phẩm lọc của Zlết có những thiết bị thải thải thải thải nước thêm, như cống ống với van thoát nước, cống nước từ tính, bộ lọc đất từ, v.v., để đáp ứng y êu cầu khách hàng có thể dễ dàng mở thiết bị bên ngoài van và lau sạch các chất trong van mà không cần tháo van.
Tải về nhà mới