Cài

Cài

Chất lượng củavanlắp đặt ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụngvantrong tương lai.Cung cấp van phải được thực hiện theo hướng dẫn điều hành van và các điều lệ liên quan.Kiểm tra cẩn thận và cẩn thận xây dựng nên được thực hiện trong lúc xây dựng.

L.Khi dùng van và lắp đặt, cẩn thận tránh cào và cào.

Hai.Khi nâng van.Van phải được kéo đúng vào vị trí điều khiển đã được chỉ định và không được kéo hay kéo lên chỉ dưới lực địa phương.

Installation

Ba.Lau sạch ống rất kỹ trước khi lắp xong.

Bốn.Ghi chú rằng van chính bên ngoài mũi tên chìm theo hướng lắp đặt;

Installation
Năm.Cách tốt nhất để lắp một cái van là lắp nó theo chiều ngang trên ống, để lại một số khoảng trống xung quanh van H67077;

Installation

-6.Trong quá trình lắp đặt, cánh quạt kết nối ống ở cả hai bên van phải được làm ngang với van.Sau khi đóng chặt các vòi, bánh flane phải được cố định cẩn thận, nếu không, nó không thể kết nối bằng sức ép, để tránh làm hỏng van nước;

Bảy.Không cho phép van chống được các lực bên ngoài quá lớn (Trọng lượng đường ống, căng thẳng, v.v) nếu cần thiết để thêm hỗ trợ hay các thiết bị cố định;

Installation

8!Áp suất van xin được lắp một van cổng kiên cường và một dây chắn ngang trước van và một van cổng kiên cường sau khi van được bảo trì tương lai.

Chín.Vui lòng liên hệ đến nhóm nhiệt ZCO với những thiết bị lắp van tương ứng khác.

Tải về nhà mới