Chính sách đòi nợ

Chính sách đòi nợ

Thời gian bảo hành của thiết bị là 18 tháng.ZZCO cung cấp một bảo hành miễn phí cho tất cả các thiết bị được cung cấp.Một khi tìm thấy các vấn đề chất lượng, như tổn thương các bộ phận thiết bị, chúng tôi sẽ thay chúng miễn phí.

Trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ chỉ định một đặc vụ phục vụ cung cấp dịch vụ theo dấu chất lượng.Gọi điện trả lời mỗi quý, thu âm và giải quyết vấn đề chi tiết, thiết lập tập tin người dùng, thư liên lạc, và dịch vụ tiếp theo.Trả lời đúng giờ cho yêu cầu và yêu cầu của khách hàng, và thực hiện tích cực trao đổi thông tin về kỹ thuật và quản lý.

Zhengfeng valve Warranty Policy
Tải về nhà mới